הסבה לגז טבעי

Depositphotos_37303533

שלב א': בדיקת כדאיות טכנו–כלכלית לתרחישים שונים.
שלב ב': ליווי הליך חתימת ההסכם מול חברת החלוקה.
שלב ג': הכנת תכנון עקרוני ראשוני.
שלב ד'1+2: ייעוץ בבחירת חברת הסבה לתכנון-רישוי-ביצוע מערכת הגז + עסקת רכש הגז.
שלב ד'3: ייעוץ לבחירת פתרון הסבת ציוד קצה.
שלב ה': ריכוז תהליך אישור ציוד קצה מול הרגולטור - מכון התקנים הישראלי.
שלב ו': ליווי תכנון – רישוי.
שלב ז': ליווי שלב הביצוע.
שלב ח': סיוע בקבלת מענקים ממשלתיים.