ייעוץ כלכלי וניהול פרויקטים

Concept of costs calculation, Calculator.לחברת הלוי דוויק ניסיון רב שנים במתן שירותי ייעוץ כלכלי וניהול פרויקטים מורכבים עבור מגוון לקוחות, בהם משרדי ממשלה, יחידות סמך, ועדות, גופים ציבוריים ופרטיים. השירותים כוללים בין היתר:

 • הערכות שווי לצורך הפרטות ורפורמות בחברות ממשלתיות.
 • בדיקות כדאיות כלכלית.
 • בחינות כלכליות מקיפות לפרויקטים בעלי אספקטים ציבוריים משקיים.
 • כתיבת חוות דעת כלכליות.
 • הכנת תכניות כלכליות ועסקיות.
 • הכנת אומדנים ומודלים כלכליים.
 • כתיבת מודלים מסוג BOT ומכרזים טכנולוגיים בנוהל מפתח.
 • ליווי וועדות ממשלתיות בבחינת מודלים מאקרו כלכליים.
 • בדיקת חוסן פיננסי של חברות עבור משרדי ממשלה.
 • כתיבת תקנונים.
 • ניהול פרויקטים הדורשים איסוף וניתוח מידע ברמה ארצית ותיאום בין הגורמים המעורבים בפרויקט.
 • ניהול פרויקטים בינלאומיים במסגרת תכניות המו"פ של האיחוד האירופי, FP Programs , לרבות הקמת הקונסורציום, ניהול פיננסי ואדמיניסטרטיבי ועריכת דוחות תקופתיים.
 • ביצוע בקרת חשבונות.
 • ביצוע בקרת איכות.