ייעוץ כלכלי וניהול פרויקטים

 בחינת הכדאיות להסבת בתי החולים לשימוש בגפ"מ בשי

 Google Israel – סקר בנושא פרסום באינטרנט וקידום אתרים

 פרויקט REACT – ניהול פרויקט משותף של חברת 'מוטורולה

 ליווי הפרטת תע"ש שכללה בדיקות כלכליות מאקרו ומי

  משרד התמ"ת ומשרד התיירות בדיקת היתכנות לביצוע

 משרד הבריאות פרויקט מיקור חוץ של שירותי אחיות ו

 המשרד לקליטת עליה הערכת עלות להעלאתם וקליטתם של

  פרויקט REACT ניהול פרויקט משותף של חברת 'מוטורולה

  משרד האוצר בדיקה כלכלית מקיפה של החלת הכללים ה