דו"ח של חברת הלוי דוויק על מחיר הגז – נגנז ע"י האוצר

4 בנובמבר 2015

במכרז שנכתב ולווה על ידי חברת הלוי דוויק זכתה חברת מטרופולינט, זאת לאחר תהליך בדיקה ממושך וניקוד הצעות המציעים.    

Posted in מה חדש by admin_hdfk