בחינת חיבור ירושלים לרשת הגז הטבעי – הרשות לפיתוח ירושלים

חברת הלוי דוויק ביצעה בחינה מקיפה עבור הרשות לפיתוח ירושלים בנושא הכדאיות הכלכלית בחיבור ירושלים וסביבתה לרשת הגז  הטבעי בישראל. העבודה כללה:

  • הכנת אומדן לביקושים לגז טבעי בעיר הבירה ל 20 שנים הקרובות.
  • ביצוע סקר פוטנציאל שימושים בגז טבעי בירושלים.
  • ביצוע אומדן ההשפעות החיצוניות השליליות הקיימות כיום, שניתן לצמצם באמצעות המעבר לשימוש בגז טבעי, ואומדן הצמצום האפשרי.
  • בדיקת התועלות הישירות והעקיפות בגין המעבר לגז טבעי – כגון ירידה בזיהום וכדומה.
  • הכנת אומדנים להשקעות הנדרשות ברמה המשקית וברמה המוניציפאלית להקמת התשתית הנדרשת – קווי ההולכה וקווי החלוקה, PRMS, הסבות מפעלים ובתים וכו';
  • ניתוחי רגישות לשיעורי התשואה של כדאיות הקמת התשתית לקו טבעי בירושלים.