הסבות לגז טבעי

ליווי עשרות מפעלים ומוסדות להסבה לגז טבעי

 מכבסת תל בר 

אחת המכבסות הגדולות בישראל המספקת שירותי כיבוס לכלל בתי החולים של שירותי בריאות כללית: הפרויקט הינו אחד הפרויקטים המתקדמים באזור צפון הארץ ויאפשר ללקוח מעבר למערכת גז טבעי איכותית תוך החלפת דלק המזוט לגז טבעי נקי. חברת הלוי דוויק ליוותה את הפרויקט מראשיתו, לרבות ביצוע בדיקת כדאיות כלכלית, יצירת הסכם עם חברת החלוקה האזורית, כתיבת מכרז פומבי לבחירת חברת הסבה ושיווק גז וליוותה את הפרויקט לאורך כל שלביו.

 מפעלי פקר פלדה

חברת הלוי דוויק מלווה את ההסבות בשלושה מפעלי קבוצת פקר פלדה באשקלון וקריית מלאכי. ההסבות מאפשרות לקבוצת פקר לחסוך מיליוני ש"ח בשנה לעומת דלק הגפ"מ (LPG). חברת הלוי דוויק מלווה את כל שלבי הפרויקט בדגש על מורכבות ההסבה לתנורים הייחודיים במפעלים תוך התחשבות בדרישות מכון התקנים הישראלי והפתרונות ההנדסיים האפשריים בארץ ובעולם.

 בתי החולים של שירותי בריאות כללית 

לשירותי בריאות כללית שישה בתי חולים מהגדולים בישראל. חברת הלוי דוויק מייעצת ומנהלת את תהליך ההסבה של בתי החולים של שירותי בריאות כללית, הראשונים בישראל אשר יוסבו לגז טבעי, ביניהם המרכז הרפואי קפלן ומרכז רפואי העמק. ההסבה תאפשר חיסכון של מיליוני ש"ח לכללית שהינה גוף ציבורי.

ועוד.