הסבת בתי החולים של קופ"ח כללית לגז טבעי

dfghdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffg