ייעוץ לפרויקטים בתחום הבריאות

 משרד הבריאות

  • פרויקט מיקור חוץ של שירותי אחיות ורופאים בבתי הספר – עריכת אומדן תקציבי מקיף לכלל העלויות הנובעות מהפעלת השירות ע"י גוף חיצוני והכנת מודל תמריצים דו-ממדי לספק (תפוקות / תשומות), לשם הבטחת שירות יעיל ואיכותי.
  • ביצוע מחקר מאקרו כלכלי להכנת מכרז בנושא HPV שכלל בחינה מקיפה של העלויות המשקיות של המחלות שהחיסון מונע.
  • ייעוץ כלכלי בנושא השוואה ענפית לוגיסטית – פרויקט ייעוץ כלכלי שמטרתו לבחון עלויות, יעילות ושיטות בענפי משק בבתי החולים: מזון, ניקיון, כיבוס וגזים רפואיים. במסגרת הפרויקט חברת הלוי דוויק בנתה בשיתוף גורמים מקצועיים בכל ענף מתודה השוואתית. בין היתר בוצע איסוף מידע ונתונים, נערך מודל כלכלי ובוצע ניתוח משמעויות תפעוליות וארגוניות שאפשרו למערכת הבריאות לקבל לראשונה תמונת מצב השוואתית על ענפי המשק השונים.
  •  משרד האוצר (אגף התקציבים)

    בדיקת ההשלכות הכלכליות של הוספת כ – 2,000 מיטות לבתי החולים בארץ. הבדיקה נערכה לצורך בחינת בקשת משרד הבריאות להוספת המיטות, במטרה לפתור את "המחסור התמידי" במיטות לאשפוז בבתי החולים.

      חברות אגיס ו- MSD

    בדיקות כדאיות כלכלית להכללת מספר תרופות בסל התרופות.