ייעוץ לפרויקטים בתחום הקליטה והתעסוקה

 המשרד לקליטת עליה

הערכת עלות להעלאתם וקליטתם של יוצאי אתיופיה ועולי חבר המדינות.
בדיקה כלכלית בנושא התרומה הכלכלית של תושבים חוזרים למשק הישראלי.

 משרד האוצר (אגף התקציבים) ומשרד התמ"ת

הכנת מודל כלכלי לעידוד העסקת עובדים ישראליים, במקום עובדים זרים, בענפי הבניין והחקלאות. בניית המודל לוותה במחקרים השוואתיים.