ייעוץ לפרויקטים בתחום התקשורת

  משרד האוצר

  • בדיקה כלכלית מקיפה של החלת הכללים החדשים של ועדת דינור לרפורמה בשידור הציבורי על רשות השידור (אגף התקציבים).
  • העבודה כללה בדיקה כלכלית, ניתוח לוחות המשדרים של הרשות אל מול ניתוח תקציבה הקיים, ניתוח מבנה כוח האדם הנחוץ לרשות, ניתוח הכנסות הרשות והתפתחותן הצפויה ובניית תקציב הטלוויזיה ברשות השידור לשנים 2006-2011 בהתאם לדרישות הכללים החדשים.
  • עידוד היצירה הישראלית – הפיכת רשות השידור מבית הפקה לבית שידור בתחום הטלוויזיה (אגף התקציבים).

  הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

  • ליווי עסקי וכלכלי מקיף של תהליך הקמת הרשות השנייה ושידורי הערוץ השני, לרבות בניית מודל עסקי מול הממשלה, הזכיינים והמפרסמים, תוכנית עסקית להקמה ולהפעלת הערוץ, הכנת המכרזים, תהליכי בדיקתם ובחירת הזוכים.
  • בדיקת החוסן הפיננסי של המציעים במכרז לערוץ רדיו ערבי.
  • בדיקת היתכנות כלכלית להקמת תחנת רדיו.
  • השוואת עלויות הפקה, שידור ותקורה בין ערוץ 1 לערוץ 2.

  המועצה לשידורי כבלים ולוויין

ייעוץ כלכלי למועצה בנושאים שונים.

  משרד התקשורת

בניית מודל כלכלי לבחינה השוואתית בין לאומית של השפעת פרסומות בטלוויזיה הרב ערוצית.

  משרד התרבות והספורט

הכנת תכנית עסקית להפעלת ערוצי רדיו במסגרת מכרזי הרדיו האזוריים (רדיו אמצע הדרך, רדיו ת"א 102, רדיו ירושלים ועוד).