ייעוץ לפרויקטים סביבתיים

  משרד התמ"ת ומשרד התיירות

בדיקת היתכנות לביצוע קציר מלח בים המלח – הפרויקט הינו בעל חשיבות לאומית לאחת הבעיות המרכזיות בים המלח שהינה סכנת הצפה של המלונות לאורך בריכה מס' 5 כתוצאה מעליית מפלס מי הבריכה. חברתנו שימשה כמנהלת הפרויקט לביצוע החלטת הממשלה לבחון את החלופה המועדפת לפתרון הבעיה מבין 3 החלופות הבאות – בניית לגונה, קציר המלח וחלופת העתקת המלונות.
במסגרת הפרויקט פיקחנו וליווינו את הבדיקה הכלכלית להערכת עלות העתקת המלונות הכוללת את העלות הישירה על בסיס שיטת מחיקת ההשקעות או שיטת תזרים המזומנים וכן את העלות העקיפה המתבטאת במכפילים אזוריים המשפיעים על הירידה בתל"ן הכולל.

  רשות החברות

בדיקה מקיפה של כל פעילות החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (החברה הממשלתית העוסקת בטיפול בפסולת הרעילה של כל המדינה) ובדיקת חלופות עסקיות להפעלת מגוון הפעילויות של החברה.

  מועצה אזורית בני שמעון

בדיקה כלכלית מקיפה של הקמת פרויקט אתר למיחזור והטמנת פסולת ביתית באתר דודאים, בשיתוף עם מומחים בתחום. בנוסף, בחנו את המודלים המתאימים לבניית המכרז ליישום הפרויקט.

  חברת אקולטק בע"מ

בדיקת העלויות החיצוניות לטיפול באשפה באמצעות משרפות לעומת שימוש במטמנות.