ליווי הסבת בתי חולים מסולר לגפ"מ – משרד הבריאות

 בחינת הכדאיות להסבת בתי החולים לשימוש בגפ"מ בשיטת BOT.

 ליווי הפן הכלכלי והליכי המכרז של תהליכי ההסבה, תוך שימוש במכרזים דינאמיים.

  כתוצאה מהמכרזים נחסכו לבתי החולים עשרות מיליוני ש"ח.