ליווי רשות הגז בהקמת והפעלת רשתות החלוקה לגז טבעי בישראל

ddgjdfgjdfgjdfgj