מכרזים למגזר המוניציפאלי

חובת עריכת מכרזים פומביים חלה על רשויות מקומיות מכוח תקנות העיריות (מכרזים). תאגידי מים וביוב מחויבים גם הם לצאת למכרזים פומביים מכוח חוק חובת המכרזים.
כגופים המשפיעים ישירות על איכות החיים, טיב השירותים המסופקים במסגרת מכרזים אלה הינה בעלת חשיבות מרובה.

לחברת הלוי דוויק ניסיון עשיר בכתיבת וליווי מכרזים עבור תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות, לרבות עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות, חברות כלכליות ותאגידים מקומיים.

בין המכרזים שנכתבו ולוו על ידינו לאחרונה:

 תאגיד מיתב – מכרז לאספקת ותחזוקת מערכות מידע
מכרז לקבלת שירותי אספקה ותחזוקה של מערכת מידע לניהול התאגיד, לרבות אפיון, תיעוד, הרצה, יישום, פיתוח, התקנה ובדיקות של המערכת, הסבת נתונים ממערכות קיימות והדרכת עובדי התאגיד.

 תאגיד מעיינות אתא ותאגיד פלגי מוצקיןמכרזים לניהול וביצוע מערך הגבייה
מכרזים לניהול וביצוע מערך הגביה, שירות הלקוחות והמוקד הטלפוני, לרבות: ביצוע פעולות גבייה שוטפת, אכיפת גבייה של חובות שבפיגור, שירותים שונים לצרכן לרבות מוקד טלפוני וקבלת קהל, עדכון ובדיקות של נתוני הגבייה במערכות התאגידים, קריאת מוני מים, ביצוע לוגית מים וכיו"ב.

 עיריית צפת והמועצה המקומית בנימינה – גבעת עדהמכרזים להפעלת מערך החניה וגביית הקנסות העירוניים
מכרזים להפעלת מערך החניה העירוני וגביית מכלול הקנסות העירוניים, לרבות: אספקת מערכות לרישום וניהול דו״חות עירוניים (דו"חות חניה ודו"חות פיקוח), אספקת מערכת לניהול מסופונים, אספקת מערכת ושירותי אכיפת גבייה לחובות בגין דו"חות שלא שולמו במועדם, שירות קבלת קהל וטיפול בפניות, הפעלת מוקד אנושי וממוחשב לתשלום קנסות וכיו"ב.

 עיריית הרצליה – ניקוי וטיאוט רחובות
מכרז לניקוי וטיאוט רחובות, לרבות: ביצוע עבודות ניקוי ידניות, טיאוט מכני, הקצאת כוח אדם, צוותים משימתיים, ציוד ומכונות ועוד.

 

חברת הלוי דוויק ליוותה את הרשויות והתאגידים לאורך כל שלבי המכרזים, לרבות:

  • כתיבת המכרז.
  • הגדרת תנאי הסף ומדדי האיכות.
  • הגדרת המפרט הטכני של השירותים ו/או המערכות הנדרשות. מפרטים בתחום מערכות המידע נכתבים בשיתוף יועץ חיצוני המתמחה בניהול וליווי פרויקטי IT מורכבים לרשויות ותאגידים.
  • הכנת תמחירים לחישוב התמורה לספק.
  • מכרזי גבייה – הכנת מודלים לחישוב בונוס/קנס לספק, בהתאם לאחוזי הגביה בפועל ביחס לרף הגבייה הבסיסי.
  • השתתפות בכנסי מציעים.
  • מתן מענה לשאלות הבהרה.
  • ליווי הליך בדיקת ההצעות.