מכרזי שירותים חברתיים

חברת הלוי דוויק מקיימת עבודה שוטפת מול משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכינה כ- 150 מכרזים בשנה למתן שירותים חברתיים בפריסה ארצית הממומנים ע"י המשרד וניתנים ע"י עמותות וחברות מתחומים שונים. במקביל, חברת הלוי דוויק מכינה מכרזים לאספקת מוצרים ושירותים למשרד עצמו. ההיקף הכספי של המכרזים נע ממאות אלפי עד מאות מיליוני ש"ח.

המכרזים עוסקים במגוון תחומים רחב:

 • מסגרות חוץ ביתיות לאוכלוסיות עם מוגבלויות שונות.
 • הפעלת מרכזי יום לשיקום וסיוע לאוכלוסיות עם מוגבלות.
 • הפעלת תכניות לשילוב אוכלוסיות רווחה בתעסוקה.
 • מכרזי כח אדם למתן סיוע אישי ומשפחתי לאלפי פרטים ו/או משפחות ברחבי הארץ.
 • הפעלת מרכזי הגנה וחירום עבור נפגעי תקיפה מינית, אלימות, התמכרויות סמים ואלכוהול ועוד.
 • מכרזים לפיתוח ידע והדרכות בתחומים שונים.
 • מכרזי ניקיון והזנה למסגרות חוץ ביתיות אותן מפעיל המשרד.
 • הפעלת מעונות ודיור מוגן לנשים נפגעות אלימות ולקשישים.
 • מתן שירותי אבחון לילדים המיועדים לאימוץ, לבעלי מוגבלויות ועוד.
 • מתן שירותי פיקוח ובקרה על גופים המספקים שירותים חברתיים שונים.
 • מתן שירותי ייעוץ לגופי המשרד בתחומי ידע שונים (בינוי, ציוד רפואי, תכנון ערים בהיבט חברתי, ריפוי בעיסוק ועוד).

 

דוגמאות למכרזים נבחרים:

  מכרז להפעלת מרכזי אבחון והגנה לילדים ובני נוער, בירושלים, צפת ונתניה

ניהול וליווי המכרז לצורך הפעלת מרכזי אבחון והגנה עבור ילדים ובני נוער שנפגעו מינית, פיזית או נפשית, או סבלו מהזנחה קשה. מטרת המכרזים היא אבחון, חקירה, תיאום והיוועצות תחת קורת גג אחת בין השירותים המעורבים בתהליך האבחון והחקירה של ילדים, על מנת לחסוך מהקטין את הצורך בשחזור הפגיעה בין גופי הטיפול השונים.

במסגרת הפרויקט, החברה הייתה אחראית על ניהול הליך המכרז על כל שלביו, לרבות הגדרה מדויקת של מטרות המרכזים מצד כל הגורמים המעורבים, בניית תנאי סף ואמות מידה, שילוב במכרז של הסכמי שכירות מבנים עם גופים ממשלתיים דוגמת מנהל הדיור הממשלתי, מעורבות בבניית הליך התשלום וכיו"ב.

  מכרז למתן שירותי ייעוץ, בדיקה ואבחון רפואי ופסיכו-דיאגנוסטי של ילדים המיועדים לאימוץ בישראל

ניהול וליווי המכרז לשם מתן שירותי בדיקות ואבחונים פיזיים וקוגניטיביים-התפתחותיים לילדים המיועדים לאימוץ, ומתן שירותי ייעוץ לעובדים-סוציאליים ולמשפחות המאמצות. כמו כן במסגרת המכרז התבצע מחקר משותף על ידי הספק הזוכה ומשרד הרווחה.
במסגרת בניית המכרז, החברה הייתה אחראית על בניית אמות המידה לאיכות מחד והצעת המחיר מאידך. במסגרת העבודה מופו סוגי השירותים הנדרשים כך שהצעת המחיר תכלול את הנושאים המרכזיים בלבד, על מנת למנוע הטיית תוצאות על ידי הספק הקיים. יתר השירותים הנדרשים נבנו כנגזרת אוטומטית באחוזים מתוך הצעת המחיר.

  מכרז ייעוץ, פיתוח והנחייה של הפעלת תכניות למשפחות בסיכון גבוה ('יחדיו' ואלימות במשפחה), בפריסה ארצית

ניהול וליווי המכרז לצורך אספקת שירותי ייעוץ, פיתוח והנחייה למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות המפעילות תכניות למשפחות בסיכון גבוה ('יחדיו'), שמטרתן לחזק את המערכת המשפחתית ואת יכולת ההורים לטפל בילדיהם, וכן לסייע בהפסקת ומניעת סיכון הילדים במשפחתם.
במסגרת המכרז, נבנה מודל כלכלי ששיקף את העלויות הצפויות של כלל השירותים הנדרשים והצעת מחיר המביאה בחשבון מצב בו לא כל השירותים הכלולים בהצעת המחיר יידרשו בפועל. בנוסף, הוגדרו התשומות והתפוקות הנדרשות בכל שירות.
כמו כן, פותחו על ידי החברה מודלים של עבודה והפקת חומרים מקצועיים ונערכו ימי עיון וסדנאות במסגרת תכנית "אלימות במשפחה".

  מכרז לבחירת גופים לאיתור, גיוס, הפנייה וליווי של מתנדבים לשירות לאומי-אזרחי

כתיבת מכרז להתקשרות מול גופים מוכרים להפעלת מתנדבים בשירות לאומי אזרחי לצורך איתור ושיבוץ מתנדבים ביחידות המשרד השונות, באגפי רווחה במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, במסגרות חוץ ביתיות בקהילה ובמוסדות ללא כוונת רווח המספקים שירותי רווחה.
במסגרת כתיבת המכרז, החברה בנתה מנגנון לחלוקת מכסות מתנדבים בין הזוכים במכרז בהתאם לציוני האיכות שניתנו למציעים על בסיס אמות מידה שנבנו והותאמו לאופי הייחודי של השירות המבוקש. כמו כן, החברה הייתה מעורבת בבניית קריטריונים לתכנית הכשרת המתנדבים שהמציעים נדרשו להציג, סיפקה מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי המציעים ועוד.

  בניית תבנית למכרזי שיפוץ ובינוי עבור משרד הרווחה

החברה התבקשה על ידי משרד הרווחה לבנות תבנית שתשמש כבסיס לכתיבת כלל מכרזי הבינוי ו/או שיפוץ המבנים של המשרד. התבנית נבנתה בשיתוף עם יועצים הנדסיים של המשרד על מנת להתאימה לדרישות המקצועיות ולחקיקה הרלוונטית בתחום.
במסגרת בניית התבנית, החברה יצרה מנגנון ייחודי המאפשר למשרד לבצע הליך תחרותי נוסף לשיפור הצעות המציעים במקרים מסוימים, בהתאם להוראות התכ"ם. תבנית זו צפויה לחסוך למשרד זמן וכסף רב בכתיבת מכרזי בינוי ושיפוץ פרטניים עבור מעונות המשרד הפזורים ברחבי הארץ, כאשר ההיקף הכספי המצטבר של פרויקטים אלו צפוי להגיע למאות מיליוני שקלים.