מכרזים בתחום התקשורת

בין הגופים שנעזרו בשירותינו:

רשות השידור – כתיבה וליווי של המכרז למפעיל            שירות הפרסומות ברדיו (שפ"מ).

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין –                    כתיבת מכרזים להקמת 5 הערוצים הייעודיים (חדשות, רוסי,         ערבי, מוסיקה, מורשת ישראל) וערוץ הכנסת. במסגרת ליווי         מכרזים אלו החברה הייתה שותפה בקביעת הפרמטרים               העיקריים לזכייה.

משרד הבריאות – מכרז למתן שירותי מדיה.

רשות המים – מכרז למתן שירותי יחסי ציבור                וייעוץ אסטרטגי-תקשורתי.

משרד התרבות והספורט – מכרז לאספקת שירותי תקשורת ויחסי ציבור.

משרד התרבות והספורט – מכרז לאספקת שירותי תקשורת ויחסי ציבור.