מכרז הסבת בתי החולים של האוניברסיטה העברית לגפ"מ

חברת הלוי דוויק הייתה אחראית על הכנת מכרז הסבת בתי החולים של האוניברסיטה העברית משימוש בסולר לשימוש בגפ"מ בשיטת PFI עם אופציה למעבר לגז טבעי. במסגרת המכרז הוכן מפרט המאפיין את צרכי החום העתידיים של האוניברסיטה. החברה מלווה את הפרויקט גם בשלב ההקמה.