מכרז לבחירת חברה בינ"ל להתייעלות אנרגטית (ESCO) ל- 19 בתי חולים

  ליווי המודלים הכלכליים במסגרת המכרז הבינ"ל להתייעלות אנרגטית ( Energy Saving Company ) – עבור משרד האנרגיה והמים ומשרד              הבריאות בקרב:

 •  בתי חולים של משרד הבריאות.
 •  בתי חולים של קופת חולים כללית.
 •  מספר בתי חולים פרטיים.
 •   התווית המבנה הפיננסי והמימוני של המכרזים.

    בחינת מאזן החשמל של בתי החולים תוך התחשבות בפוטנציאל חסכון עתידי.

    הכנת כתבי כמויות הנדסיים וחישובי כמויות להתייעלות אנגרטית.

    איסוף נתונים מקיפים מבתי החולים לשם בניית ה Baseline.

    השתתפות בהכנת מסמכי ה- PQ וה- RFP.

    ביצוע Roadshow בקרבESCO בינ"ל.

    היקף הפרויקט: כמאה מיליוני ש"ח.