מכרז לבחירת קבלן מבצע ראשי להקמת נמל התעופה תמנע

במסגרת מתן שירותי כתיבת וליווי מכרזים לרשות שדות התעופה, חברת הלוי דוויק התבקשה לקחת חלק בהכנת המכרזים של פרויקט הקמת נמל התעופה הבינלאומי החדש בתמנע ע"ש אילן ואסף רמון.

נמל תעופה זה הינו פרויקט לאומי ייחודי בשל היותו נמל התעופה הבינלאומי הראשון בישראל הנבנה מן המסד ועד לטפחות. הנמל יהווה את שער הכניסה האווירי בדרום מדינת ישראל והוא יאחד ויחלוש על הפעילות של שני נמלי התעופה הדרומיים – אילת ועובדה.

הכנת המכרזים לבחירת קבלן מבצע ראשי להקמת נמל התעופה כללה בשלב ראשון בחינה של החלופות השונות להקמת הפרויקט והשוואה ביניהם. המודלים שנבחנו כללו בין היתר BOT, TURNKEY, בניה עצמית וכיו"ב. במסגרת העבודה בוצע גם סקר בינלאומי מקיף של הקמת שדות תעופה חדשים בעולם ושיטות בנייתם.