מכרז לחברה מנהלת להעברת תע"ש לנגב

בנובמבר 2013 אישרה ממשלת ישראל את המתווה להפרטת התעשייה הצבאית לישראל (תעש), אשר בחלקה תישאר חברה ממשלתית ובחלקה תהפוך לחברה פרטית ובתוך כך יועתקו משרדיה מאזור השרון לנגב.

חברת הלוי דוויק מנהלת ומלווה את תהליך האיתור של חברת ניהול, בקרה ופיקוח לטובת מעבר מפעלי התעשיה הצבאית תעש לרמת בקע בנגב.

במסגרת הפרויקט, החברה אחראית על ליווי הליך המכרז לאורך כל שלביו, לרבות: הכנת ניירות עמדה, מסמכי עקרונות, חוות דעת, כתיבת המכרז בשלמותו (לרבות הפרקים המקצועיים, התנאים המסחריים והמשפטיים), בניית מודל כלכלי, מציאת חלופות וכיו"ב. החברה מלווה את תע"ש החל מייזום הפרויקט לאורך כל שלביו ותעמוד בראשו עד לבחירת החברה הזוכה.