מכרז למיקור חוץ של שירותי אחיות ורופאים בבתי ספר

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994, משרד הבריאות אחראי על אספקת סל – שירותים לתלמידי ישראל בכיתות א'-ט' בכלל בתי הספר הפרוסים ברחבי הארץ.

במסגרת חובתו זו, יזם משרד הבריאות התקשרות עם ספקים בעלי ניסיון במתן שירותים בתחום הרפואה והבריאות בהם נדרש ניהול כח אדם בהיקף נרחב, זאת לשם ניהול וביצוע שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי ישראל.

חברת הלוי דוויק ליוותה את תהליך המכרז לכל אורכו,  לרבות כתיבת מסמכי המכרז והמפרט הטכני, בחינת עלויות להפעלת השירותים ע"י גוף חיצוני, עריכת אומדן תקציבי מלא, יצירת מודל תמריצים דו-ממדי לספק (תפוקות / תשומות), מענה מקצועי לשאלות, בדיקת הצעות וכן מתן ייעוץ שוטף.