מכרז לפרויקט אכיפה אלקטרונית אוטומטית

כתיבת מכרז בשיטת PFI למערכת אכיפה אלקטרונית אוטומטית (א'-3) – עבור המשרד לביטחון פנים

תכנית א'-3 היא תכנית אכיפה אלקטרונית אוטומטית של המשרד לביטחון פנים לאכיפת עבירות של נהיגה במהירות מופרזת ומעבר באור אדום. התוכנית מיועדת להביא לצמצום מספר תאונות הדרכים ומספר הנפגעים וההרוגים.

מערכת א'-3 מורכבת ממערכת מצלמות דיגיטליות המותקנות בכבישים ובצמתים שנבחרו לצורך צילום עבירות מהירות מופרזת או  מעבר באור אדום.

ההיקף התקציבי של המכרז למערכת א'-3 הינו כ- 250 מיליון ש"ח ל- 12 שנה.

במסגרת כתיבת המכרז, חברת הלוי דוויק בחנה את עלויות הפרויקט, הן מבחינת עלויות ההקמה והתפעול של הזכיין, התפתחויות מחירים וכד', והן בהיבט של עלויות למדינה – ניתוח של שינויי כוח האדם שידרשו, ניתוח כמות התובעים והשופטים שיהיה צריך להוסיף וכיו"ב.

בנוסף, החברה בנתה מודל לבחינת העלות המאקרו – כלכלית של תאונות דרכים והחיסכון הצפוי למשק בגין הירידה בתאונות דרכים כתוצאה מיישום הפרויקט.