מכרז לתכנית הלאומית למניעת אובדנות

בדצמבר 2013 התקבלה החלטת ממשלה ובה נקבע כי מניעת התאבדות הינה אינטרס לאומי, שיש להתמודד עמו במהלך משותף של משרדי הממשלה והרשויות, בהובלת משרד הבריאות. עוד הוחלט כי תופעל תוכנית לאומית למניעת התאבדות.

 

חברת הלוי דוויק הכינה מכרז לבחירת ספקים אשר יסייעו למשרד הבריאות ליישם את התכנית הלאומית בנושא. הכנת המכרז שמה דגש על אפיון ארגוני קיים ועתידי, ממשקים צפויים בין גופים שונים במערכות הבריאות, הרווחה החינוך ועוד (יצוין כי המכרז לא יצא לפועל בסופו של דבר).