סקרי שוק

 Google Israel – סקר בנושא פרסום באינטרנט וקידום אתרים

לבקשת Google ערכנו סקר בנושא סוכנויות הפרסום באינטרנט, שיווק וקידום אתרים (SEO ו – SEM) לצורך אפיון רוחבי של פעילות ענף זה בישראל. תוצאות הסקר שימשו את Google להערכת מערך המוצרים הקיימים ולתכנון מוצרים חדשים הנדרשים לצורך קידום הפעילות בענף ושיפור השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה ושותפיה.

 Google Israel – ליווי פרויקט ShoppingIL

כולל מיפוי שוק ה-E-Commerce בישראל, קביעת קריטריונים לבחירת העסקים המשתתפים באירוע ומתן ייעוץ שוטף.

 משרד הבריאות – סקר שוק בנושא פינוי והובלת פסולת רפואי 

מטרת הסקר הייתה לספק רקע כללי על הענף טרם יציאה למכרז בכדי להבין מהו האופן האופטימלי לכתיבת מכרז בתחום. עבודת הייעוץ כללה:

  • סקירת ענף הפסולת הרפואית בארץ – חלוקה לסוגי פסולת וספקים מטפלים נוכחיים.
  • מיפוי הסדרים מחייבים בענף ומגבלות קיימות.
  • מחקר ראשוני על טכנולוגיות עדכניות לטיפול בפסולת רפואית.
  • חישוב העלויות הקיימות לטיפול בפסולת רפואית.
  • מתן המלצות למשרד הבריאות להתנהלות המכרז העתידי.

 יזם נדל"ן פרטי – סקר שוק בנושא בדיקת כדאיות כלכלית להקמת בית מלון בעיר.

לבקשת היזם חקרנו את מאפייני ענף המלונאות בירושלים וביצענו בדיקת כדאיות כלכלית להקמת בית מלון במתחם חדש בעיר. עבודת הייעוץ כללה:

  • מחקר מקיף על שוק המלונאות בישראל בכלל ובירושלים בפרט.
  • הכנת תכנית עסקית להקמת בית מלון במתחם.
  • חישוב עלויות הקרקע וסקירת עלויות ההקמה
  •  שיערוך רווח פוטנציאלי עתידי מהעסקה.