פרוגרמות כלכליות – אורבניות במגזר הממשלתי והציבורי

 משרד השיכון

  • הכנת תוכנית אב כלכלית ופרוגרמה למודיעין עלית – עיר חרדית המתוכננת ל- 150,000 תושבים.
  • הכנת פרוגרמה כלכלית לקביעת שימושי קרקע על אזוריים בעיר מודיעין במטרה להגדיר כיווני פיתוח ושימושים.
  • בדיקת כדאיות כלכלית להעברת תשתיות עירוניות במנהרת תשתיות רב תכליתית.

 

 מינהל מקרקעי ישראל

  • השתתפות בוועדת ההיגוי המשותפת של משרד הפנים, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון והרשות המקומית להכנת תוכנית מתאר לבית שמש (35,000 תושבים), הכוללת הכנת פרוגרמה והערכות כלכליות לעיר.
  • הכנת תוכנית לפיתוח מתחם נחל שלמה באילת והחוף הדרומי כמתחם תיירותי ובו כ- 1,150 חדרי מלון וכ- 5,000 מ"ר שטחי מסחר ושירותים. פיתוח החוף כאזור בילוי ושירות מסחרי ופיתוח רצועת חוף לשימוש תושבי אילת.
  • בדיקת היתכנות לבנייה תת קרקעית במרכזי הערים בישראל – שותפות בצוות מולטי דיסציפלינארי לבחינת שימושים וכדאיות לבניה בתווך התת קרקעי במטרה למצוא פתרונות יצירתיים למחסור בקרקעות במרכזי הערים. במסגרת העבודה נבחנו מספר פרויקטים אפשריים כגון – גן העצמאות בירושלים, אזור תעשייה הר חוצבים בירושלים, כיכר רבין ועוד.

 

 הרשות לפיתוח ירושלים

  • ליווי כלכלי לצוות התכנון של התוכנית כלכלית לאזור התעשייה תלפיות בירושלים, כולל בדיקה כלכלית של שימושי הקרקע וניתוח ביקוש והיצע כלל עירוני בהתאם לתוכנית המתאר החדשה של העיר.
  • בדיקת פוטנציאל כלכלי לתעשייה ומסחר למתחם רמת הדסה שליד בית החולים עין כרם.
  • חניון הרובע היהודי – בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט מגורים, מלונאות ומסחר שיוקם על גג החניון המתוכנן לרובע היהודי. מטרת התוכנית : הקמת חניון מסודר לתושבי הרובע ובמקביל מציאת מקורות כלכליים למימונו ע"י שיווק השטחים המסחריים.

 

 תעשיה צבאית

  • ליווי הליך הפרטת תע"ש, לרבות בחינת נושאי המקרקעין ופינוי המפעלים, עלויות הזיהום הסביבתי והפוטנציאל הנדל"ני של השטח.