פרוגרמות כלכליות – אורבניות לקידום יזמות פרטית

פרוגרמות שנבחנו 

רמת ארבל – הכנת פרוגרמה לישוב קהילתי חדש בגליל התחתון. העבודה הוכנה עבור יזמים פרטיים בעלי אדמות שביקשו לקדם את הקמת           הישוב ולקבל את האישורים להקמתו.

רוגלית – הכנת פרוגרמה לפיתוח רוגלית, ישוב מדעי טכנולוגי ייחודי בחבל עדולם ("הרי עדן"), עבור מינהל מקרקעי ישראל. בעקבות שיווק               הקרקע במכרז וזכיית יזם פרטי, הכנו תוכנית עסקית כלכלית מפורטת להקמת הישוב עבור היזם הפרטי.

מתחם תחנת הדלק בכפר אדומים – בדיקת פוטנציאל כלכלי למתחם תיירותי.