פרויקט הסמכות לעוסקים בגז טבעי

קביעת רגולציה למערך העוסקים בתחום הגז הטבעי במקטע היבשתי, בשיתוף משרד התמ"ת. במסגרת פרויקט זה בוצעו:

 סקר שוק מקיף בחו"ל בנושא.

 תצוגה ראשונית בקרב מכללות וגורמי הסמכה פוטנציאליים בישראל.

 פגישות עם משרדים וגופים ממשלתיים, מפעלים גדולים וחברת החשמל לצורך לימוד הצורך בהסמכות.

 הכנת נוהל הכרה לגופים מסמיכים.

 הכנת חוברת מערך הסמכות הכוללת הגדרות תפקיד, הסמכות, סילבוסים לקורסים וכו'.

 הכנת מודל כלכלי להסמכות.