מכרז לחברת ניהול להקמת 3,500 יח"ד באורות קיסריה

חברת הלוי דוויק הייתה אמונה על הכנת מכרז עבור החברה לפיתוח קיסריה לשם איתור חברת ניהול שתפקח אחר הכנת תשתיות קרקע מלאות לשכונת "אורות קיסריה". תכנון השכונה החדשה, הממוקמת בין אור עקיבא לקיסריה, כלל הקמה של כ- 3,500 יחידות דיור.

הכנת המכרז על ידי החברה כללה סקירת שוק של חברות ניהול פרויקטים הרלוונטיות לפרויקט בסדר גודל זה ויציאה להליך מסודר של בקשה להצעות מחיר, לרבות קיום ראיונות עם מנהלי הפרויקטים מטעם המציעים ובדיקת הצעותיהם על פי אמות מידה של איכות ומחיר. כמו כן, במסגרת הכנת המכרז נבנה מודל כלכלי ואומדן לחישוב אחוז עמלת הניהול של הספק הזוכה.