ייעוץ להליכי הפרטה ברשות החברות הממשלתיות

 ליווי הפרטת תע"ש שכללה בדיקות כלכליות מאקרו ומיקרו כלכליות בתחום מעבר המפעל לדרום, הערכת שווי לקרקעות המפעל, היבטי איכות

סביבה ועוד.

 בדיקה מקיפה של כל פעילות החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (החברה הממשלתית העוסקת בטיפול בפסולת הרעילה של כל המדינה)

ובדיקת חלופות עסקיות להפעלת מגוון הפעילויות של החברה.