פרויקטים

חברת הלוי דוויק הובילה פרויקט יי

 בחינת הכדאיות להסבת בתי החולים

קביעת רגולציה למערך העוסקים בתח

 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה

ליווי עשרות מפעלים ומוסדות להסבה

 Google Israel – סקר בנושא פרסום באינטר

 ליווי הפרטת תע"ש שכללה בדיקות כ

  משרד התמ"ת ומשרד התיירות בדיקת

 משרד הבריאות פרויקט מיקור חוץ ש

 המשרד לקליטת עליה הערכת עלות לה

  פרויקט REACT ניהול פרויקט משותף

  משרד האוצר בדיקה כלכלית מקיפה

חברת הלוי דוויק הייתה אמונה על הכ

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ה

כתיבת מכרז בשיטת PFI למערכת אכיפה

חברת הלוי דוויק הייתה אחראית על ה

.בימים אלו מלווה חברת הלוי דוויק

חברת הלוי דוויק, בשיתוף חברה בינל

במסגרת העבודה, חברת הלוי דוויק הכ

בדצמבר 2013 התקבלה החלטת ממשלה ובה

במסגרת מתן שירותי כתיבת וליווי מ

בנובמבר 2013 אישרה ממשלת ישראל את ה

בין הגופים שנעזרו בשירותינו: רשו

חובת עריכת מכרזים פומביים חלה על

חברת הלוי דוויק מקיימת עבודה שוט

הכנת מכרז מסגרת בתחומי הבינוי וה

חברת הלוי דוויק מתמחה בהכנת וליו

עיריית ירושלים  בדיקת שימושים כל

פרוגרמות שנבחנו  רמת ארבל – הכנת